Trapézové plechy - střešní, stěnové, nosné...

Základní rozdělení výhody

Využití trapézových plechů je vhodné v bytové i průmyslové výstavbě. Možnosti použití plechů jsou velmi široké. Základní rozdělení plechů na krycí plechy a konstrukční plechy

Krycí trapézové plechy
Vrchní ochranná vrstva objektů pro stěny i střechu
Konstrukční plechy
Nosná vrstva střech, stropů, pater

Nejčastější využití

  • Střešní krytina slouží jako lehké zakrytí střech
  • Fasádní stěnový plech se využívá k ochraně stávající staré fasády, nebo jako záklopná vrstva izolace.
  • Konstrukční nosné plechy najdou své uplatnění jako nosná vrstva stropů, pater i střech

výhody

  • Barevná stálost
  • Vysoká pohledová úroveň
  • Jednoduchá montáž
  • Dlouhá životnost
  • Nízké zatížení střechy plechovou krytinou
  • Nosné plechy umožní u střech použít bez vazníkového systému a zároveň slouží jako nosná vrstva izolace

Střešní plechy krycí vrstva

Střešní plechy krycí info Podrobnější info
firma BalexMetal
záruka 10 let
firma Taborsky

Střešní plechy nosné

Střešní plechy nosné info Podrobnější info
firma BalexMetal
záruka 10 let
firma Taborsky

Fasádní stěnové plechy opláštění stěn

Fasádní stěnové plechy info Podrobnější info
firma BalexMetal
záruka 10 let
firma Taborsky

Konstrukční plechy

Nosné plechy info Podrobnější info
firma BalexMetal
záruka 10 let
firma Taborsky