Trapézové plechy - střešní, stěnové, nosné...

Základní rozdělení výhody

Základní rozdělení plechů na krycí plechy a konstrukční plechy Využití trapézových plechů je vhodné v bytové i průmyslové výstavbě. Možnosti použití plechů jsou velmi široké.

Krycí trapézové plechy

Vrchní ochranná vrstva objektů pro stěny i střechu

Konstrukční plechy

Nosná vrstva střech, stropů, pater

Nejčastější využití

  • Střešní krytina slouží jako lehké zakrytí střech
  • Fasádní stěnový plech se využívá k ochraně stávající staré fasády, nebo jako záklopná vrstva izolace.
  • Konstrukční nosné plechy najdou své uplatnění jako nosná vrstva stropů, pater i střech

výhody

  • Barevná stálost
  • Vysoká pohledová úroveň
  • Jednoduchá montáž
  • Dlouhá životnost
  • Nízké zatížení střechy plechovou krytinou
  • Nosné plechy umožní u střech použít bez vazníkového systému a zároveň slouží jako nosná vrstva izolace

Střešní plechy krycí vrstva

Střešní plechy nosné

Fasádní stěnové plechy opláštění stěn

Konstrukční plechy