Patrové stropy

Vedle mnohostranného použití v oblasti konstrukcí stěn a střech je možné použití všech lichoběžníkových ocelových plechů TRAPEX i ke konstrukci patrových stropů bez působení soudržnosti. K výběru a dimenzování správného typu profilu v dostačující síle plechu se podobně jako u provádění obkladů střech a stěn použijí uvedené tabulky zatížení u jednotlivých druhů plechů.

U plechů bez soudržnosti je nutno dbát:

Je nutno rozlišovat stropní strukturu bez nebo s dostatečným příčným působením. Kryt s dostatečným příčným působením podle DIN 1055, list 3, je dosažen, pokud je nanesen beton v minimální pevnosti třídě B 150, vroubky jsou zcela vyplněny a tloušťka navrstveného betonu je nejméně 5 cm. Za přírůstek zátěže je nutno považovat hmotnost lichoběžníkového plechu, obkladové vrstvy, výplně vroubků, jakož i pro případ zátěže „montáž“ provozní zátěže o nejméně 2,00 kN/m2.

Struktura stropu se řídí podle způsobu zatížení.

Tato zatížení se stanovují podle norem předpokladů zatížení staveb.

Jelikož zde není spojení mezi lichoběžníkovým plechem a obkladem, je možno při zjišťování nosnosti stropu přihlížet jen k lichoběžníkovému ocelovému plechu. Pro betonovou povrchovou vrstvu je proto dostačující výztuž rozkládající zatížení nebo smršťovací výztuž.

Pokud není nutno dodržet jiné omezení prohnutí, pak platí:

- pro stropní prvky s dostatečným příčným působením prohnutí L/300,
- pro stropní prvky s nedostatečným příčným působením, jakož i pro jiná provedení prohnutí L/500.

Ztracené bednění

Ke stropům bez soudržností

je třeba podle DIN 1045 počítat i takové železobetonové stropy, u nichž lichoběžníkový ocelový plech plní pouze funkci ztraceného bednění.
Ztracené bednění z lichoběžníkových ocelových plechů může přinášet podstatné úspory nákladů, např. na odbedňování, jakož i na podpěry.

V této funkci musí lichoběžníkový ocelový plech snést pouze zatížení betonové povrchové vrstvy v průběhu procesu betonování, jakož i montážní zatížení o 2,00 kN/m2.

Pro lichoběžníkový ocelový plech jako ztracené bednění,

se zpravidla použije, omezení prohnutí L/200.Stavebním dílcem v použitelném stavu nesoucím v tomto případě zatížení je železobetonový strop, přičemž ztracené bednění lze nyní použít jako dekorativní podhled. U lichoběžníkových ocelových plechů použitých pro stropní konstrukce je nutno z důvodů zvýšeného namáhání v průběhu procesu betonování dodržet minimální tloušťku plechu 0,88 mm.