Střechy nezateplené

U staveb bez požadavků tepelné izolace a ochrany před táním se uplatňuje provedení střechy bez izolace. Pro zajištění odvodu vody je nutno při tomto provedení střechy dbát na to, aby strana B lichoběžníkových profilů TRAPEX ležela vždy nahoru a byla položena od okapu k hřebenu.

Minimální sklon

Sklon střechy má být nejméně 3° , překrytí příčného spoje minimálně 300 mm.

Utěsnění spojů

Utěsnění příčných a podélných spojů se provádí trvale elastickými materiály. Příčné spoje jsou při 3° až 8° sklonu střechy utěsněny dvěma těsnicími pásky, při 8°až 15°sklonu střechy jedním těsnícím páskem.

Upevnění

Upevnění plechů z lichoběžníkových profilů TRAPEX jsou u podpěr podle potřeby do každého nebo do každého druhého vroubku spodního pásu šroubovány samo zářezové šrouby s těsněním. U hřebenu a u okapu je upevnění nutno provést v každém vlnovém údolí. Podélný spoj se spojuje nýtováním pomocí slepých nýtů v uzavřeném provedení v odstupech asi po 300 mm.