Střechy zateplené

Studená střecha s izolací

U studené střechy platí tentýž popis jako pro studený střešní kryt bez izolace. Z důvodů nezbytného provětrávání se tepelná izolace upevňuje v určité vzdálenosti od povětrnostního krytu na vnitřní straně prostoru. Tepelná izolace je před odkapávající zkondenzovanou vodou chráněná fólií odpuzující vodu.

Dvou skořepinová střecha s izolací

U dvou skořepinových střech z lichoběžníkových profilů TRAPEX přejímá nosnou funkci spodní skořepina, položená od vazníku k vazníku. Vrchní skořepina slouží jako povětrnostní kryt, podobně jako střešní krytina. Spodní a vrchní skořepina jsou spolu spojeny v určitých vzdálenostech pomocí profilů Z nebo dřevěných hranolů, položených v úhlu 45°. Na spodní skořepině volně leží tepelná izolace z minerálních vláken. Tepelná izolace je před odkapávající zkondenzovanou vodou chráněná fólií odpuzující vodu. Při provádění větrání a odvětrávání je nutno přihlédnout k údajům na obrázku odvětrání (v pravém sloupci).